Usługi: azbest

Oferujemy kompleksowe usługi budowlane w zakresie:

  • demontaż azbestu
  • usuwanie i utylizacja azbestu
  • transport azbestu

Cena demontażu i utylizacji azbestu

Ceny usług są ustalane indywidualnie i zależą od wielu czynników oraz zakresu przeprowadzanych prac.

Ceny netto za kompleksową usługę obejmującą demontaż azbestu, zapakowanie, transport i utylizację materiałów zawierających azbest, wynoszą najcześciej od 18,00 zł/m² – w przypadku prostego dachu pokrytego eternitem.
W przypadku świetlików przykrytych płytami PW3A prace utylizacji azbestu wynoszą do 81,00 zł/m².

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w pracach nad azbestem i innymi materiałami budowlanymi.
Wykonujemy usługi w całej Polsce, szczególnie w województwach: dolnośląskim, opolskim, śląskim, lubuskim, wielkopolskim, łódzkim i małopolskim.

Odpowiemy na wszelkie pytania:
email azbest@azbest.pl lub telefon 071 361 46 12

Oczyszczanie powietrza

Oferujemy także oczyszczanie powietrza z włókien azbestu – więcej informacji na dedykowanej podstronie.

Stosowanie i szkodliwość azbestu

Azbest jest naturalnym minerałem, z grupy serpentynu lub amfibolu, o strukturze włóknistej i posiada doskonałe właściwości techniczne. Z tego powodu był do niedawna powszechnie stosowany na całym świecie. W Polsce azbest stał się jednym z najpopularniejszych i najtańszych surowców do produkcji materiałów budowlanych. Używano go do wyrobu materiałów dekarskich i elewacyjnych w postaci płyt falistych (eternitu), płyt gładkich (acekolu) i płytek dachówkowych (karo), materiałów okładzinowych w postaci sufitowych i ściennych płyt dźwiękoszczelnych i przeciwpożarowych oraz winylowych płytek podłogowych, materiałów izolacyjnych w postaci natrysków azbesto-cementowych i mas azbesto-gipsowych oraz materiałów instalacyjnych w postaci rur wodociągowych i kanalizacyjnych.

Obecnie, ze względu na udowodnioną szkodliwość włókien azbestu dla zdrowia, produkowanie i stosowanie materiałów zawierających azbest jest zabronione prawie na całym świecie. W Polsce taki zakaz wprowadzono stosunkowo późno, bo dopiero w 1997 roku. Najbardziej niebezpieczne są włókna o wymiarach 1–10 μm, tak zwane włókna respirabilne. Cząstki o wymiarach < 1 μm są wydychane, a > 10 μm osiadają na śluzówkach. Różne odmiany azbestu posiadają różną zawartość włókien respirabilnych.

Odpady zawierające azbest są traktowane, na podstawie ustaw: „Prawo ochrony środowiska” i „Ustawa o odpadach”, jako odpady szczególnie niebezpieczne. Usuwanie odpadów zawierających azbest wymaga przestrzegania szeregu szczegółowych przepisów i może być wykonywane wyłącznie przez wyspecjalizowane firmy na podstawie decyzji starosty powiatu, na którego terenie materiały zawierające azbest się znajdują.

Bezpieczne dla środowiska i ludzi usuwanie materiałów zawierających azbest wymaga wiedzy, doświadczenia praktycznego oraz odpowiedniego wyposażenia technicznego. Tym wszystkim dysponujemy. Współpraca z koncesjonowanymi laboratoriami oznaczania pyłów i włókien, pozwala nam na szybkie wykonywanie analiz, ekspertyz i inwentaryzacji w zakresie materiałów budowlanych zawierających azbest.

Mamy również dostęp do niezawodnych głęboko penetrujących preparatów uszczelniających, które zabezpieczają materiały budowlane zawierające azbest przed pyleniem.

Specjalizujemy się w niestandardowych demontażach, np. materiałów izolacyjnych na pracujących instalacjach przemysłowych oraz płyt PW3A (płyta warstwowa typu „sandwich”: acekol – styropian – acekol w obudowie drewnianej) ze świetlików, dachów, stropów i ścian.

Przykładowe zdjęcia z prac nad materiałami zawierającymi azbest znajdują się w naszej galerii zdjęć

Utylizcja azbestu

Usuwanie azbestu

demontaż azbestu, Spe-Bau Sp. z o.o. Wrocław
"));